For å kunne vurdere hvilken hjelp beboeren trenger, enten på krisesenteret eller fra andre instanser, trenger du god kunnskap om situasjonen hun eller han befinner seg i. Dette forutsetter at du gjør en systematisk kartlegging gradvis gjennom oppfølgingssamtalene utover i oppholdet.

Systematisk kartlegging av voksen beboer
Kartlegging av vold og trusler
Kartlegging av æresrelatert vold
Sist faglig oppdatert 11. mars 2020