Kontakt en adopsjonsorganisasjon

Etteradopsjon

Etteradopsjon er et lavterskeltilbud for alle adopterte og familier som har adoptert. Her kan du få hjelp til å finne kunnskap, oversikt over aktuelle instanser som finnes og bistand ved søk etter biologisk familie.