SE LIVE NÅ!Oppvekstrapporten 2017: Barnefattigdom og sosial mobilitet
Dato Tittel Sted
April 2018 Bergen
30.okt Scandic Havet hotell, Bodø
Publisert 12. desember 2014.
Oppdatert 16. august 2017.