Tid:
15 november 2019 17.00 - 17 november 2019 17.00
Sted:
Thon Hotel Bergen Airport
Adresse:
Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad
Kursdager:
 • Fredag 15.11.19 kl. 17.00-20.00
 • Lørdag 16.11.19 kl. 09.00-20.00
 • Søndag 17.11.19 kl. 09.00-17.00

Opplæringsprogrammet PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn du er i slekt med eller som du kjenner. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov.

PRIDE som opplæringskurs for slekt og nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt og samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp:

 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 • Å møte barns behov for en trygg base
 • Å håndtere tap
 • Å gi god omsorg og oppdragelse
 • Å støtte familierelasjoner
 • Familien i endring
 • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Utgifter

Fosterhjemstjenesten i Bergen dekker middag og overnatting for alle fosterforeldre fredag til lørdag. Fra lørdag til søndag dekkes overnatting for de med lenger reisevei enn 60 km/1 time. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei. 

I forkant av opplæringsprogrammet kan deltakerne søke barneverntjenesten om å få dekket reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dere kan og søke om å få dekket middagen lørdag.

Begge fosterforeldrene må delta dersom en lever i et parforhold.

Påmeldingsfrist

Mandag 4. november

Før på dersom du har særlige behov i forhold til kost e.l. Vi ber om at du under «Andre kommentarer» også fører på:

 • Alder på fosterbarnet og om det er plassert/ikke plassert
 • Relasjon til fosterbarnet (f.eks. besteforeldre, tante/onkel, tidligere besøkshjem e.l.)
 • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken.

Slekt og nettverkskurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Kontakt

Har du spørsmål om kurset ta kontakt på e-post til Laila Sæterbø eller ring 466 18 886