Tips politiet

Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, også informasjon om nettsteder der slike ytringer formidles.

Diskriminerende eller hatefulle ytring betyr å true eller å fremme hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller nedsatt funksjonsevne.

Å melde fra om hatefulle ytringer er viktig, både for deg, dine venner og samfunnet. Da bidrar du til at andre ikke blir utsatt for slike ytringer. På den måten hjelper du politiet å få oversikt over omfanget av hatefulle ytringer.

  • Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt.
  • Tipsene håndteres av Kripos.

Når du har sendt inn tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold. Kripos tar ikke imot anmeldelser.

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112.

Tips politiet (ekstern lenke)