Mange lokalpolitikere opplever trusler, hatytringer og andre plagsomme henvendelser. Kommunal- og moderniseringsdepartementer har laget en veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater.