Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer er nå oversatt til nordsamisk. Den finnes også i norsk (bokmål) og engelsk.