Er du utsatt for vold eller overgrep?

Hvis du er utsatt for vold eller overgrep, er det viktig at du forteller noen om det som har skjedd, slik at du kan få hjelp.

Du kan for eksempel kontakte:

  • Politiet
  • Fastlegen
  • Legevakten
  • Et krisesenter

Du trenger ikke å være sikker på at det du har opplevd er et overgrep for å melde fra. Det er uansett viktig at du forteller noen om det du har opplevd.

Her finner du mer informasjon om tiltak under korona-krisen.

Når skal jeg kontakte politiet?

Hvis situasjonen er alvorlig og akutt, altså noe som skjer nå eller akkurat har skjedd, bør du ringe politiet på telefonnummer 112.

Hvis situasjonen er mindre alvorlig, kan du ringe politiet på telefonnummer 02800.

Kan TryggEst hjelpe meg?

Noen kommuner og bydeler har en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe personer som er utsatt for vold og overgrep. Du kan kontakte TryggEst på telefon.

I oversikten til høyre finner du telefonnummeret til kommuner som har TryggEst.

Når du ringer til TryggEst får du snakke med noen som har erfaring med mennesker som har det vanskelig.

Her kan du bestille brosjyren Du har RETT til å være trygg, den finnes på flere språk.

Er du bekymret for at noen utsettes for vold eller overgrep?

Hvis du er bekymret for at en risikoutsatt voksen person er utsatt for vold eller overgrep, er det viktig at du tar bekymringen på alvor og melder fra om dette til politiet eller kommunen. Er du ansatt i kommunen og er bekymret for en sårbar voksen, skal du i samråd med den den gjelder kontakte politiet eller en annen hjelpeinstans.

Noen kommuner (se oversikten til høyre) og bydeler har en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe personer som er utsatt for vold og overgrep. Hvis din kommune har en TryggEst-gruppe, kan du også kontakte TryggEst.

Finn mer informasjon på TryggEst.no

En lettslest nettside om vold finner du på noeharskjedd.no