Overgrep mot risikoutsatte voksne blir ofte begått av mennesker som har kontakt med dem og kjenner dem, og som bruker sin posisjon til å begå overgrepet.

Hva kjennetegner en person som begår vold eller overgrep?

Vold og overgrep skjer på tvers av alder, religion, utdanningsnivå, sosial status, etnisitet og kjønn. Personer som begår vold og overgrep er i utgangspunktet ikke annerledes enn andre mennesker. Det betyr at en som begår vold og overgrep kan være en du i utgangspunktet har et positivt, negativt eller nøytralt inntrykk av.

Det er viktig at du ikke låser deg til en bestemt oppfatning av hvem som kan eller ikke kan begå vold og overgrep.

Eksempler på overgripere

  • partner, samboer, kjæreste 
  • foreldre, barn, svigerbarn, barnebarn, andre slektninger 
  • naboer, venner, bekjente
  • medpasienter, medbeboere, medarbeidere 
  • tjenesteytere, personale, støttekontakter, personlig assistent, sjåfør
  • autoriteter som leger, psykologer, prester og vernepleiere
  • andre som har en rolle i den risikoutsattes liv
  • fremmede

Videre lesning