Mistenker du at en person har vært eller er utsatt for overgrep, skal du skrive ned hva du har sett eller hva som har skjedd. Dokumentasjonen kan bli brukt som bevis i politiets etterforskning.

Hvordan skal jeg dokumentere?

 • Skriv ned alt som ble sagt, alt som skjedde og alt som ble bestemt.
 • Vær objektiv og ikke moraliserende.
 • Forklar så nøyaktig som mulig hva som har blitt sagt og gjort av de involverte: offeret, potensiell overgriper og mulige vitner.
 • Hold deg til fakta. Hvis rapporten inneholder dine egne vurderinger eller meninger, skal dette komme tydelig frem. Det samme gjelder informasjon fra andre personer.
 • Signer dokumentet med navnet ditt og dato/klokkeslett.
 • Oppbevar rapporten på et sikkert sted i tilfelle det skal brukes som bevis i en rettssak.

I en akutt situasjon er det også viktig at du hindrer at bevis går tapt. Bevis kan for eksempel være klær som offeret hadde på seg da overgrepet skjedde eller DNA-spor.

Hva skal jeg dokumentere?

Skriv ned hva som har skjedd umiddelbart etter at du fikk mistanken om overgrep. Husk at du ikke skal drive etterforskning, men samle relevant informasjon til politiet tar over saken.

Bevisene står sterkere når det har gått kort tid mellom samtalen du har hatt med personen som er utsatt og vitner, og tidspunktet du skriver dette ned. Det samme gjelder for tiden som har gått fra du gjorde dine egne observasjoner til du skriver dem ned.

Om offeret
 • Navn, fødselsdato, kjønn og alder.
 • Adresse og telefonnummer.
 • Navn på eventuell ektefelle eller samboer.
 • Bistandsbehov, for eksempel når det gjelder kommunikasjon.
 • Navn på pårørende og eventuell verge.
 • Er offeret kjent med at prosedyren er iverksatt? Hvis ikke må du begrunne det.
 • Har offeret samtykkekompetanse eller bør dette utredes?
Om overgrepet
 • Hvordan og når oppsto mistanken?
 • Hvor og når skjedde det mulige overgrepet?
 • Hvor og når (klokkeslett) møtte du den overgrepsutsatte?
 • Beskriv overgrepet.
 • Har offeret fått fysiske skader? Gi en beskrivelse av eventuell medisinsk undersøkelse og skadedokumentasjon.
 • Gi en detaljert beskrivelse av offerets psykiske tilstand, sjokkreaksjoner og/eller etterreaksjoner. Beskriv symptomene og legg vekt på offerets uttrykte tanker, følelser og atferd.
 • Hvordan beskriver offeret overgrepet?
 • Finnes det opplysninger om mulige vitner, eventuelt hvordan kan disse kontaktes?
 • Er det fare for nye overgrep mot offeret eller andre personer?
Om overgriper
 • Navn, alder og kjønn.
 • Relasjon til offeret.
 • Er offer og overgriper naboer i bofellesskap/samlokaliserte boliger?
 • Jobber offer og overgriper sammen, går de på samme skole eller lignende?
 • Er overgriperen ansatt eller frivillig?
 • Overgriperens jobbforhold/stilling/rolle.
 • Kan andre personer være i faresonen for overgrep av samme overgriper?
Tiltak
 • Hvilke instanser er kontaktet: politi, ambulanse, lege, TryggEst eller andre?
 • Hvilke tiltak har blitt iverksatt?
 • Beskriv eventuelle planer om tiltak som skal iverksettes for å sikre offeret.
 • Har barnevernet blitt varslet, hvis barn er involvert?
 • Bør overgriper ilegges kontaktforbud eller besøksforbud?