Det er i utgangspunktet politiets oppgave å sikre bevis når en person har vært utsatt for overgrepshandlinger. Men i en akutt situasjon er det viktig at du også hindrer at bevis går tapt.

Hva er bevis?

Et bevis er et tegn på at på et mulig straffbart forhold har funnet sted. Vi deler ofte bevis inn i tre hovedgrupper:

 • forklaringer, for eksempel at den utsatte, vitne eller andre har kjennskap til noe eller har gjort interessante observasjoner som har betydning for saken
 • tekniske bevis, for eksempel DNA, fot- og fingeravtrykk, klær
 • dokumentbevis, for eksempel lege- eller sykehusdokumenter, film, bilder, meldinger

Hvordan sikre bevis i en akutt situasjon?

Hvordan du skal sikre bevis i en akutt situasjon, avhenger av hva slags type overgrep det er snakk om.

Husk at din dokumentasjon av overgrepet også kan være et bevis. Les om hvordan du skal dokumentere et overgrep.

Ved voldslovbrudd/fysisk vold mot en person
 • Ved kroppsskade, sørg for at offeret kommer til legebehandling.
 • Varsle politiet.
 • Sikre åstedet.
 • Noter navn på eventuelle vitner til handlingen.
 • Ta bilder av synlige kroppsskader i samråd med offeret.
 • Avtal lagring og oppbevaring av bilder med lederen din, inntil overlevering til politiet.
Ved seksuallovbrudd/voldtekt
 • Varsle politiet
 • Sørg for at offeret ikke vasker seg
 • Ta med offeret til et voldtektsmottak
 • Sikre oppbevaring av offerets klær (skal ikke vaskes) inntil overlevering til politiet
 • Sikre åstedet, for eksempel steng dører og vinduer inntil politiet har foretatt sine undersøkelser
Ved økonomiske overgrep
 • Skriv ut relevante kontooversikter og dialoger.
 • Oppbevar utskriftene på et trygt sted.
Ved nettovergrep
 • Ta skjermbilder av relevant dialog på pc, mobiltelefon og lignende.
 • Sikre at den mistenkte gjerningspersonen ikke får mulighet til å slette spor på offerets pc eller mobiltelefon.
 • Lås inn dokumenter og gjenstander som kan være relevante.
Ved omsorgssvikt

Ta bilder av symptomer på omsorgssvikt, som for eksempel

 • liggesår
 • at personen er ustelt
 • at det hoper seg opp med søppel hjemme hos personen

Hva gjør jeg hvis bevis kan gå tapt?

I noen situasjoner vil personen som har vært utsatt for overgrep, gjøre ting som kan føre til bevisforspillelse. For eksempel:

 • Personen vil slette ubehagelige meldinger han eller hun har mottatt.
 • Personen vil dusje etter et antatt seksuelt overgrep.

I slike situasjoner skal du ikke bruke tvang for å hindre at bevis går tapt. Men du bør fortelle at tiltakene ovenfor er viktige for å dokumentere hva han eller hun har blitt utsatt for.

Videre lesning