Flere filmer om TryggEst

TryggEst spilleliste på YouTube vil du finne filmer om risikoutsatte voksne, faglige foredrag og gjennomførte webinarer/konferanser.

Filmene har informasjon om hva TryggEst er, faglige foredrag hvor ulike temaer som Vold mot eldre på institusjon, Hvordan snakke med den utsatte, Tegn på vold, overgrep og omsorgssvikt mot særlig risikoutsatte voksne mm. Dette er filmer du kan bruke på fagdager og personalmøter. Det blir lagt ut nye filmer etter hvert.