Nettovergrep, eller digital vold, er trusler, trakassering, mobbing, økonomisk utnytting og seksuelle overgrep som skjer på internett. Dette kan være straffbare handlinger. 

Nettovergrep er ikke en egen form for overgrep, men en arena hvor overgrep kan foregå. Krenkende atferd på nett kan forgå på flere ulike måter. Det kan for eksempel starte med en samtale på et sosialt nettsamfunn eller på SMS, og gå fra språklig sjikane til seksuelle overgrep. 

Eksempler på nettovergrep

Eksempler på nettovergrep eller digital vold: 

Trusler og trakassering
 • Trakasserende og stygge meldinger på internett
 • Truende meldinger på internett
 • Overvåkning og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier
Seksuelle overgrep på nett
 • Å bruke et seksualisert språk til noen som ikke vil det (verbale krenkelser)
 • Å sende bilder og filmer med et seksualisert eller voldelig innhold til noen som ikke har samtykket, eller til noen man ikke har en jevnbyrdig relasjon med, for eksempel en person med utviklingshemming
 • Spredning av private, seksualiserte bilder og filmer, eller trusler om dette
 • Seksuell utpressing, for eksempel ved å få en person til å
  • skrive om seksuelle fantasier
  • kle av seg/strippe
  • posere
  • ta nakenbilder
  • ta på seg selv
  • utføre samleielignende handlinger foran et webkamera
 • Direkteoverføring av overgrep, eller bestilling av dette
 • Seksuelle overgrep som følge av nettmøter eller kontakt på spill-/chattesteder
Økonomiske overgrep på nett
 • Økonomisk utpressing eller utnytting
 • Identitetstyveri
 • Svindel/bedrageri

Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Personer som er utsatt for vold eller overgrep kan ha varierende reaksjoner og symptomer. En del viser ikke tydelige reaksjoner på at de er utsatt for vold eller overgrep i det hele tatt, mens for andre kan symptomer på vold og overgrep komme akutt - eller mer gradvis. 

Eksemplene under er ikke uttømmende. Personen kan også gi andre signaler enn de som beskrives her. Det er også viktig å huske på at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom symptomene beskrevet under og at personen lever i en vanskelig livssituasjon. Likevel bør vi skjerpe vår oppmerksomhet rundt vedkommende, dersom han eller hun viser slike symptomer.

Følelsesmessige reaksjoner
 • Endringer i humør
 • Angst, uro, stress eller frykt
 • Agressivitet
 • Mangel på mimikk/apati
 • Søvnproblemer og gjentakende mareritt
Uvanlige reaksjoner på hendelser eller personer
 • Endret atferd når en bestemt person er tilstede
 • Overdreven oppmerksomhet overfor en bestemt person
 • Reagerer uvanlig på smak, lukt, lyd, bevegelser og lignende
 • Virker ukritisk overfor fremmede
Problemer med intimitet og nærhet
 • Unngår intimitet med partner
 • Unngår nærhet med familie og venner
 • Vanskeligere å få kontakt med
 • Manglende følelsesmessig tilknytning til andre personer
Destruktiv eller grenseoverskridende atferd
 • Selvskading
 • Selvmordsforsøk
 • Spisevegring
 • Alkohol- og stoffmisbruk
 • Overdrevent seksualisert atferd/prostitusjon
 • Utsetter andre for vold eller overgrep
Ferdighetstap
 • Reduserte psykomotoriske prestasjoner
 • Går tilbake i utvikling (regresjon)
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse
 • Viser mindre selvstendighet enn tidligere
 • Ufrivillig vannlating og avføring
Endret bruk av sosiale medier
 • Bruk av digitale plattformer som går ut over funksjon i dagliglivet
 • Risikoatferd på nett

Andre typer vold og overgrep

Personer som utsettes for overgrep på nett, kan også være utsatt for andre typer vold, utnytting og overgrep.

Videre lesning