Fysisk vold er handlinger som påfører et annet menneske smerte. Handlingene kan forårsake fysisk eller psykologisk skade, død, skjevutvikling, sykdom eller tap av ferdigheter.

Eksempler på fysisk vold

 • Slag
 • Spark
 • Lugging
 • Klyping
 • Biting
 • Brenning og skålding
 • Kvelning
 • Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner)
 • Forgiftning
 • Feilmedisinering
 • Holding og annen fysisk tvang som ikke har hjemmel i lov
 • Når en omsorgsperson fabrikkerer eller bevisst fremkaller sykdom og/eller symptomer på sykdom

Tegn på fysisk vold

Hvis du mistenker at en person har blitt utsatt for vold, er det flere tegn du kan se etter. 

Én skadetype alene er imidlertid ikke et sikkert tegn på mishandling. Men det er grunn til bekymring hvis du finner flere eller gjentatte tegn, eller forklaringen på hvordan skaden skjedde, ikke stemmer med den faktiske skaden.

Her er noen typiske tegn på at en person kan ha blitt utsatt for fysisk vold:

Hevelser, blåmerker, rift, kutt eller arr
 • Ett eller flere blåmerker eller arr som danner et mønster i huden, eller flere med samme størrelse og form
 • «Snøremønstre» på hals/nakke, rundt håndledd og/eller rundt ankler
 • Røde prikker på hals, nakke, i munnhule og i øynene (kan være tegn på kvelningsforsøk)
 • Hevelser
Brannskader
 • Merker etter gjenstander som sigaretter, bestikk eller strykejern
 • Skåldingsskader (brannskade som følge av kokende vann) som har tydelige grenser mot frisk hud
Bitemerker
 • Bitemerker personen ikke kan ha påført seg selv
 • Når det er mer enn 3 cm mellom merkene etter hjørnetennene, er bittet sannsynligvis påført av en voksen
Skader på øre, nese, hals og øye

En person som blir mishandlet, får ofte skader i ansiktsområdet. Typiske/vanlige skader er

 • sår i munnhulen, som kan være tegn på tvangsmating
 • hevelse, blødning, rifter og sår på lepper
 • hevelse, blødning, rifter og sår på eller i nese (nesetipp og skillevegg) og ører
 • hevelse, misfarging og tegn på kraftig lugging i hodebunnen
 • hevelse, blødning og misfarging rundt og i øynene
Skjelettskader/brudd
 • Brudd som oppdages tilfeldig fordi personen eller pårørende ikke har fortalt om det
 • Gjentatte bruddskader
Hodeskader

Tegn på at en person har fått hodeskade, kan være

 • endret bevissthet
 • kramper og anfall
 • uregelmessig pust og brekninger
Livløshetsanfall

En person som har blitt utsatt for mishandling, som hodeskade, filleristing, forgiftning eller kvelningsforsøk, kan få et såkalt livløshetsanfall – en akutt, uventet forandring i pustemønsteret. Typiske tegn er

 • blek og blålig farge rundt munnen
 • fargeforandring og uvanlig slapp i kroppen i våken tilstand og ved søvn
 • bevisstløs
Feilmedisinering og forgiftning

En person som får en høyere dose medisin enn anbefalt eller foreskrevet av lege, kan bli forgiftet. Tegn på forgiftning kan være

 • nedsatt bevissthet
 • kramper
 • oppkast
 • diaré
 • unormalt pustemønster

Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Personer som er utsatt for vold eller overgrep kan ha varierende reaksjoner og symptomer. En del viser ikke tydelige reaksjoner på at de er utsatt for vold eller overgrep i det hele tatt, mens for andre kan symptomer på vold og overgrep komme akutt - eller mer gradvis. 

Eksemplene under er ikke uttømmende. Personen kan også gi andre signaler enn de som beskrives her. Det er også viktig å huske på at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom symptomene beskrevet under og at personen lever i en vanskelig livssituasjon. Likevel bør vi skjerpe vår oppmerksomhet rundt vedkommende, dersom han eller hun viser slike symptomer.

Følelsesmessige reaksjoner
 • Endringer i humør
 • Angst, uro, stress eller frykt
 • Agressivitet
 • Mangel på mimikk/apati
 • Søvnproblemer og gjentakende mareritt
Uvanlige reaksjoner på hendelser eller personer
 • Endret atferd når en bestemt person er tilstede
 • Overdreven oppmerksomhet overfor en bestemt person
 • Reagerer uvanlig på smak, lukt, lyd, bevegelser og lignende
 • Virker ukritisk overfor fremmede
Problemer med intimitet og nærhet
 • Unngår intimitet med partner
 • Unngår nærhet med familie og venner
 • Vanskeligere å få kontakt med
 • Manglende følelsesmessig tilknytning til andre personer
Destruktiv eller grenseoverskridende atferd
 • Selvskading
 • Selvmordsforsøk
 • Spisevegring
 • Alkohol- og stoffmisbruk
 • Overdrevent seksualisert atferd/prostitusjon
 • Utsetter andre for vold eller overgrep
Ferdighetstap
 • Reduserte psykomotoriske prestasjoner
 • Går tilbake i utvikling (regresjon)
 • Problemer med konsentrasjon og hukommelse
 • Viser mindre selvstendighet enn tidligere
 • Ufrivillig vannlating og avføring
Endret bruk av sosiale medier
 • Bruk av digitale plattformer som går ut over funksjon i dagliglivet
 • Risikoatferd på nett

Andre typer vold og overgrep

Personer som utsettes for fysisk vold, kan også være utsatt for andre typer vold, utnytting og overgrep.

Videre lesning