Tegn på vold og overgrep

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre åpenbare. Her får du oversikt over ulike voldstyper og tegnene du skal se etter.