Bufdir har i samarbeid med utvalgte kommuner etablert et nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold.

Det finnes totalt 22 plasser i tilbudet. Bo- og støttetilbudet er rettet mot unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap, trusler om tvangsgifte eller annen æresrelatert vold.

Hvem er målgruppen?

Den utsatte må ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Boligene er tilpasset både kvinner, menn og par. I enkelte tilfeller vil det også være mulig å gi et tilbud til enslige med barn.

Hvilken hjelp kan man få?

Erfaring viser at unge som søker hjelp på grunn av tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold ofte har behov for mye støtte og oppfølging. Kommunene som drifter boligene, har ansatt personell med ansvar for å følge opp den enkelte beboer.

  • Beboerne får hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, som for eksempel politi, NAV, fastlege, DPS og familievernkontor.
  • Beboerne får i tillegg miljøterapeutisk oppfølging, tilpasset den enkeltes behov.
  • Det legges stor vekt på sikkerhet. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.
  • Beboerne får oppfølging i inntil ni måneder.
  • Botilbudene finnes på ulike steder i landet. Tilbudet består både av leiligheter, hybler og kollektiv.

Hvor kan man henvende seg?

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tildeler plass i bo- og støttetilbudet og har oversikt over ledige plasser. Både hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt.

Ta kontakt med Kompetanseteamet på tlf 478 090 50 (mandag-fredag kl 09:00-15:00), eller kompetanseteamet@bufdir.no

Les mer:

Bredal, A. og Orupabo, J. (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. ISF-Rapport 2008:7.

Bye, M. T og Eggebø, H., Thunem, G (2016) Sikkerhets-og familiearbeid for unge utsatte for tvangsekteskap og æresrelatert vold, KUN-rapport 2016:3

Dullum, J (2010). «Første dag var jeg redd, men glad også.» Bokollektivets faglige tilnærminger i arbeidet med unge minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap. 

Nadim, M. og Orupabo, J. (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2014:13. 

Rambøll (2011) Sluttrapport: Evaluering av det nasjonale bo- og støttetilbudet for ungdom utsatt for tvangsekteskap