Personer som henvender seg til krisesenteret er stilt overfor ulike typer trusler og med forskjellig alvorlighetsgrad, i verste fall risiko for drap. For å kunne vurdere hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige for å forhindre ny vold, trenger du informasjon om vold og trusler.

Krisesenteret skal gi voldsutsatte beskyttelse og råd og veiledning knyttet til sikkerhet (krisesenterloven § 2). Som ansatt på krisesenteret skal du kartlegge brukerens trusselbilde (forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet § 4 a).

Kartleggingen av vold har flere formål. Du trenger imidlertid ikke en detaljert oversikt hva den utsatte har opplevd. Formålet er avgrenset til at:

  • du får nødvendig informasjon for å vurdere og gi råd om hvilke sikkerhetstiltak han eller hun trenger
  • du får nødvendig informasjon til å gi råd om hvorvidt politiet bør involveres
  • den utsatte får anledning til å snakke om og bearbeide vanskelige erfaringer
  • du kan støtte den utsatte i at ingen skal oppleve krenkelser
  • du kan informere om typiske reaksjoner etter å ha vært utsatt for vold over tid

Kartleggingen bør omfatte:

  • hvilke typer for vold brukeren har vært utsatt for
  • alvorlighetsgrad
  • varighet
  • utøver

Les mer om kartlegging av vold og trusler.

Les mer om kartlegging av æresrelatert vold.

Publisert 26. oktober 2017
Oppdatert 30. januar 2019