Forbered tilværelsen etter oppholdet (voksen)

Når beboere skal flytte videre fra krisesenteret, kan du som ansatt oppleve det som et viktig skritt i retning av å avslutte innsatsen og kontakten. Beboeren kan oppleve det ganske annerledes. Å starte på noe nytt, og å klare seg på egenhånd, kan oppleves både skremmende og utrygt.

Beboere på krisesenter har ofte behov for hjelp over lengre tid, også etter at oppholdet er over. Oppfølging i reetableringsfasen inngår i kommunens forpliktelser, både for voksne og barn (krisesenterloven § 2). 

"Selv om jeg får meg leilighet, så forsvinner ikke mine problemer. Den hjelpen jeg får her på krisesenteret trenger jeg også etter at jeg har flytta ut."

Legg en plan for tiden etter oppholdet

Oppfølging etter oppholdet kan være både videre hjelp fra krisesenteret og hjelp fra andre tjeneste og tiltak (krisesenterlove §§ 2 og 4). 

Når du og beboeren planlegger flytting fra krisesenteret, er det viktig å kartlegge hvilken støtte og oppfølging hun eller han ønsker og trenger videre. En plan for hva som skal skje etter oppholdet, kan skape forutsigbarhet og bidra til større opplevelse av mestring og trygghet for den utsatte.

Planen bør inneholde svar på følgende spørsmål:

 • Hvordan kan han/hun være trygg etter oppholdet? Oppdater sikkerhetsplanen.  eller Les mer om sikkerhet etter oppholdet
 • Ønsker/trenger beboeren fortsatt hjelp fra krisesenteret?
  • fortsatt individuell oppfølging?
  • fortsatte samtaler?
  • andre typer støtte fra krisesenteret (grupper, aktiviteter, eller lignende)?
 • Trenger han eller hun hjelp fra andre instanser, offentlige tjenester og/eller tiltak i regi av frivillige aktører?
 • Hvilken tjeneste skal ha hovedansvaret for å koordinere og samordne hjelpen etter oppholdet? Det er viktig at dette er avklart.
 • Vil han eller hun ha nytte av oppfølging med utgangspunkt i individuell plan?

Les mer om oppfølging etter oppholdet