Skjemaer og maler

Temaer i kartlegging

Voksen beboer

Barn

Kartlegging av vold og trusler

Voksen beboer

Kartlegging av barnets opplevelser

Karlegging av reaksjoner på vold

Samtykke

  • Mal for skriftlig samtykke

Oppfølgingsplan

 Voksen beboer

  • Mal for oppfølgingsplan for beboere (voksne)
  • Mal for sikkerhetsplan (voksne)

Barn

  • Mal for oppfølgingsplan for beboere (barn)
  • Mal for sikkerhetsplan (barn)

Ansvarsbeskrivelse kontaktpersoner

Voksen beboer

  • Forslag til ansvarsbeskrivelse for kontaktpersoner for voksne

Barn

Sjekklister