Et helhetlig arbeid mot vold i nære relasjoner i kommunen

Forebyggende arbeid, hjelpetilbud for voldsutsatte og voldsutøvere, samordnet oppfølging.