Ta gjerne kontakt med oss!

Åse Kari Haugeto, portrett

Åse Kari Haugeto, seksjonssjef Deltasenteret

Tlf. 466 15 071
E-post. ase.kari.haugeto@bufdir.no

 

Haakon Aspelund, portrett

Haakon Aspelund, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av IKT, universell utforming i standardar
Tlf.: 466 19 835
E-post: haakon.aspelund@bufdir.no

 

Torunn Berg
Torunn Berg, rådgivar

Arbeidsområde: Kommunale nettverk om universell utforming

Tlf.: 466 18 039
E-post: torunn.berg@bufdir.no

 

Kristin Bille, portrett

Kristin Bille, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Opplæring, val/demokrati
Tlf.: 466 19 896
E-post.: kristin.bille@bufdir.no

 

 

Ingeborg Bjark, portrett

Ingeborg Bjark, seniorrådgivar

Arbeidsområde: juridiske problemstillingar knytt til universell utforming
Tlf: 466 19 839
E-post: ingeborg.bjark@bufdir.no

 

 

Anders Erisken, portrett

Anders Eriksen, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Oppfølgingen av råd for mennesker med nedsett funksjonsevne, universell utforming av kollektivtransport 
Tlf: 466 19 812
E-post: anders.eriksen@bufdir.no  

 

 


Karianne Rygh Hjortdahl, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming i planarbeid
Tlf: 466 17 848
E-post: Karianne.RyghHjortdahl@bufdir.no 

  

 

Portrett Inger Marie Hølmebakk

Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av bygg og uteområde
Tlf. 994 43 675
E-post: Inger-Marie.Holmebakk@bufdir.no

 

Tone Alexandra Larsen, portrett
Tone Alexandra Larsen, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av IKT, drift av UnIKT forum
Tlf: 466 14 340
E-post: tone.alexandra.larsen@bufdir.no

 

 

 

Katrine Røren, portrett

Katrine Røren, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Indikatorar universell utforming
Tlf. 466 17 907
E-post: katrine.roren@bufdir.no

  

Sigrid Skavlid, portrett

Sigrid Skavlid, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av IKT, kommunikasjon
Tlf.:466 18 615
E-post: sigrid.skavlid@bufdir.no

 

 

 

Publisert 05. mars 2015.
Oppdatert 08. mars 2018.