I disse koronatider er flere av Bufdirs arrangementer blitt digitale. I UnIKT gjør vi det samme, og første webinar ble arrangert 24.august 2020. Vi vil her samle webinarer og arrangementer som streames på denne siden.

UnIKT webinar 13. november 2020

(NB! Webinaret begynner etter Bufdirs åpning av møtet

UnIKT webinar 24. august 2020

(NB! Webinaret begynner ca. 5 minutter inn i videoen)

Nordic Conference "Inclusive Smart Cities" 12. november 2018

(in english) Anbefaler å se video i fullskjermmodus

(Alternativ lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/universell-utforming/id2618525/)

Nordic Conference "Universal Design and New Technology" 20. juni 2017

(in english) Anbefaler å se video i fullskjermmodus

(Alternativ lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/bld/nett-tv/nett-tv-universal-design-and-new-technology/id2556486/)