Alle presentasjoner bør være lettleste, lettforståelige og intuitive. Oppsettet skal være en hjelp til å forstå budskapet. Følgende tiltak anbefales:

 • Minste skriftstørrelse i tekst bør være 28 punkt og i overskrift 32 punkt.
 • Bruk skrifttyper uten seriffer (Arial, Verdana, Helvetica).
 • Bruk stilsett (innebygde overskrifter, lister og andre tekstformater).
 • Blokkbokstaver, kursiv og understreking gir dårligere lesbarhet.
 • Skriv korte setninger og bruk punktmarkeringer; maks fire/fem pr. bilde/lysark.
 • Ha gode kontraster, for eksempel mørk tekst (sort, blå, grønn) på lys bakgrunn (hvit eller svakt farget). Negativ tekst (lys tekst på mørk bakgrunn) kan gi dårlig lesbarhet hvis streken er for tynn.
 • Skriv aldri tekst på mønstret bakgrunn, oppå bilder eller grafiske elementer. Det gir dårlig lesbarhet.
 • Grafiske elementer og bilder bør minst fylle halve bildet. Maks to grafiske elementer pr. bilde/lysark.
 • Lag presentasjoner som har god lesbarhet også når de skrives ut / kopieres.
  Obs, - lag ikke utskrifter med for mange bilder/lysark pr. side.
 • Velg effekter med forsiktighet og omhu.

 

Til slutt, når du holder innlegget:

 • Les opp (ordrett) tekst i presentasjonen
 • Beskriv muntlig bilder, diagrammer og lignende
 • Si hva du peker på, og unngå å bruke "her", "der", "sånn" og "slik" uten å beskrive nærmere hva det dreier seg om.