Følgende punkter er anbefalt av Norges blindeforbund, og bør etterfølges når du skal lage et dokument eller en trykksak som alle skal kunne lese:

 • Velg en font som er uten seriffer: Arial, Verdana, Helvetica
  • Dette er Arial 12.
  • Dette er Verdana 12.
  • Dette er Helvetica 12
  • Dette er Times New Roman 12, en mye brukt skrifttype, men som ikke gir god lesbarhet. Legg merke til ulik tykkelse på streken i bokstavene og at streken ender i en bredere utforming/"krok".
 • Løpende tekst skal ha minimum skriftstørrelse 12.
 • Unngå versaler (store bokstaver) og kursiv i den løpende teksten. I overskrifter er det ok.
 • Unngå understreket tekst.
 • Venstre marg skal være rett, høyre takkete/ujevn. Da er det lettere å orientere seg i teksten.
 • Sørg for tydelig og permanent avstand mellom ordene.
 • Sørg for gode kontraster, for eksempel svart tekst på hvit bakgrunn, grønn tekst på hvit bakgrunn, blå tekst på hvit bakgrunn eller svart tekst på gul bakgrunn.
 • Vær oppmerksom ved bruk av negativ tekst (hvit/lys tekst på mørk bakgrunn): For tynn strek i bokstavene kan gi dårlig lesbarhet.
 • Unngå tekst på bilder og mønstret bakgrunn. Jevn, svakt farget bakgrunn kan være ok når kontrastene er gode.
 • Bruk matt papir ved utskrift/trykk. Glanset papir gir "skinn" og reduserer lesbarheten.