UnIKT-forum har over 30 medlemmar frå brukarorganisasjonar, offentleg sektor, fagmiljø og næringsliv. Varerepresentanetar står i parentes.

Abelia: Ole Tom Seierstad

Design og arkitektur Norge (DOGA): Jannicke Hølen (Victoria Høisæther)

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Malin Rygg 

Direktoratet for e-helse: John Dana (Elin Synnøve Berger)

EL og IT-forbundet: Hjørdis Henriksen (Monica Derbakk)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO): Cato Lie (Berit Gallefoss Denstad)

Helsedirektoratet: Leni Hansen Torvbråten (Øyvind Janbu Berg)

OsloMet Norun Sanderson (Terje Gjøsæter)

IKT Norge: Fredrik Syversen

ITS Norway: Øystein Olsen

Kommunesektorens organisasjon (KS): Christian Hellevang

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): Eli Knøsen

Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging: Hilde Fresjarå  (?)

Norges Blindeforbund: Sverre Fuglerud (Ann-Irene Dæhlin)

Norges forskningsråd: Vidar Sørhus (Siv Øverås)

Norsk Regnesentral: Kristin S. Fuglerud (Till Halbach)

NRK: Siri Antonsen (Kristoffer Lium)

NSB: Tore Bjørback Amblie  

NTNU (Avdeling for produktdesign): Trond Are Øritsland (Johannes Sigurjonsjon)

Post- og teletilsynet: Agata Sawicka 

Ruter: Sarah Malling

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO): Gro Marit Rødevand (Ragna Langlo)

Skattedirektoratet: Cathrine Strand Yttervik

Standard Norge:  Hege Thorkildsen (Haakon Heyerdahl)

Statens Seniorråd: Eilin Ekeland

Universell (NTNU): Kjetil Knarlag (Elinor Olaussen)

Universitetet i Agder: Mikael Snaprud (Håkon Reinertsen)

Universitetet i Oslo: Jo Herstad (Maja van der Velden)

Universitetssykehuset Nord-Norge: Halgeir Holthe

Utdanningsdirektoratet: Merethe Fagernæs (Mary Ann Ronæs)

Vegdirektoratet: ? (Espen Vaager)