Trapper, ramper og håndlist (rekkverk) 

 Sjekket

Merknader 

Har trapp trinnfritt alternativ? (For eksempel trinnfri ankomstvei, rampe, heis eller løfteplattform/trappeheis).

 

 

Er det oppmerksomhetsfelt i forkant av trapp nede og et farefelt i forkant av trapp oppe? (Anbefales i hele trappens bredde, minimum 1,0 m).

 

 

Er forkant av trinnene (trappneser) merket i kontrast til trappen?

 

 

Holdes trapper og ramper fri for snø og er den strødd?

 

 

Er rampe minst 0,9 meter bred?

 

 

Er rampen bratt (maksimum stigning på 1:15)?

 

 

Har ramper og trapper håndlist (rekkverk) på begge sider?

 

 

Er håndlist (rekkverk) godt synlig (kontrast til omgivelsene)?

 

 

Følger håndlist (rekkverk) hele trappe-/rampeløpet uavbrutt?

 

 

Begynner og slutter håndlist (rekkverk) 30 cm før og etter trapp eller rampe?

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017