Skilting ute og inne

Skilting

 Sjekket

Merknader 

Finnes det skilt som informerer om hvor du er og veien videre?

 

 

Har skilt god belysning?

 

 

Er 1,4 m– 1,6 m høye skilt lesbare på 2 m avstand?

 

 

Er skilt plassert slik at det er mulig komme helt inntil for å lese?

 

 

Er bokstavstørrelsen på skilt minst 5 cm?

 

 

Brukes  piktogram/symbol som alternativ til tekst?

 

 

Har tekst/piktogram/symbol god kontrast til skiltplate/bakgrunn?

 

 

 

Inngangsparti

Inngangsparti

 Sjekket

Merknader 

Har inngangsparti god belysning?

 

 

Skiller inngangsparti/ inngangsdør eller karmer seg tydelig fra veggen?

 

 

Har inngangsdøren automatisk åpning/lukking?

 

 

Kan døråpner/ringeklokke/kortleser nås fra sittende stilling?

 

 

Er det et flatt område foran inngangsdør (minstemål 1,5 m x 1,5 m)?

 

 

Er det oppmerksomhetsfelt  foran inngangsdør?(kan f.eks. være en avskrapingsrist)

 

 

Er inngangsdør uten terskel, evt maksimum 2,5 cm høy og skrådd eller avrundet?

 

 

Holdes inngangsparti fritt for snø og is?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

Er inngangspartiet et røykfritt område?

 

 

 

Resepsjon

Resepsjon

 Sjekket

Merknader 

Er resepsjonen lett å finne?

 

 

Har skranken god belysning?

 

 

Er skranken eller deler av skranken nedsenket (0,8 m)?

 

 

Er det stol med armlener ved skranke?

 

 

Er det teleslynge, og er det merket med skilt at teleslynge finnes?

 

 

Dersom det er teleslynge – fungerer denne?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

Kan kølappautomat betjenes fra sittende stilling (0,9 - 1,1 m over gulv)?

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017