Parkering

Parkering

 Sjekket

Merknader 

Finnes det parkeringsplass(er) for bevegelseshemmede i nærheten av hovedinngang (maks 25 m?)

 

 

Har parkeringsplassen(e) for bevegelseshemmede (minimumsmålene, bredde 4,5 m og lengde 6,0 m)?

 

 

I parkeringshus er det viktig med reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede, tilstrekkelig takhøyde og porthøyde, automatiske døråpnere, god allmennbelysning, trinnfri inn- og utgang, og ikke for bratte ramper (bakker).

 

 

 

Kollektivtrafikk 

Kollektivtransport

 Sjekket

Merknader 

Er beliggenheten god i forhold til offentlig transport?

 

 

 

Ankomstvei 

Ankomstvei til arrangementsted

 Sjekket

 Merknader

Er veien trinnfri?

 

 

Har veien jevnt og fast underlag?

 

 

Er veien bratt? (maksimum stigning på 1:15?)

 

 

Har veien god belysning?

 

 

Finnes det sammenhengende rekkverk, kantsteinrekke eller ledelinje  helt frem til inngangsdør?

 

 

Er veien fri for hinder og utstikkende skilt?

 

 

Holdes veien fri for snø og er den strødd?

 

 

 

Trapper, ramper og håndlist (rekkverk) 

Trapper, ramper og håndlist (rekkverk) 

 Sjekket

Merknader 

Har trapp trinnfritt alternativ? (For eksempel trinnfri ankomstvei, rampe, heis eller løfteplattform/trappeheis).

 

 

Er det oppmerksomhetsfelt i forkant av trapp nede og et farefelt i forkant av trapp oppe? (Anbefales i hele trappens bredde, minimum 1,0 m).

 

 

Er forkant av trinnene (trappneser) merket i kontrast til trappen?

 

 

Holdes trapper og ramper fri for snø og er den strødd?

 

 

Er rampe minst 0,9 meter bred?

 

 

Er rampen bratt (maksimum stigning på 1:15)?

 

 

Har ramper og trapper håndlist (rekkverk) på begge sider?

 

 

Er håndlist (rekkverk) godt synlig (kontrast til omgivelsene)?

 

 

Følger håndlist (rekkverk) hele trappe-/rampeløpet uavbrutt?

 

 

Begynner og slutter håndlist (rekkverk) 30 cm før og etter trapp eller rampe?

 

 

 

 

Skilting ute og inne

Skilting

 Sjekket

Merknader 

Finnes det skilt som informerer om hvor du er og veien videre?

 

 

Har skilt god belysning?

 

 

Er 1,4 m– 1,6 m høye skilt lesbare på 2 m avstand?

 

 

Er skilt plassert slik at det er mulig komme helt inntil for å lese?

 

 

Er bokstavstørrelsen på skilt minst 5 cm?

 

 

Brukes  piktogram/symbol som alternativ til tekst?

 

 

Har tekst/piktogram/symbol god kontrast til skiltplate/bakgrunn?

 

 

 

Inngangsparti

Inngangsparti

 Sjekket

Merknader 

Har inngangsparti god belysning?

 

 

Skiller inngangsparti/ inngangsdør eller karmer seg tydelig fra veggen?

 

 

Har inngangsdøren automatisk åpning/lukking?

 

 

Kan døråpner/ringeklokke/kortleser nås fra sittende stilling?

 

 

Er det et flatt område foran inngangsdør (minstemål 1,5 m x 1,5 m)?

 

 

Er det oppmerksomhetsfelt  foran inngangsdør?(kan f.eks. være en avskrapingsrist)

 

 

Er inngangsdør uten terskel, evt maksimum 2,5 cm høy og skrådd eller avrundet?

 

 

Holdes inngangsparti fritt for snø og is?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

Er inngangspartiet et røykfritt område?

 

 

 

Resepsjon

Resepsjon

 Sjekket

Merknader 

Er resepsjonen lett å finne?

 

 

Har skranken god belysning?

 

 

Er skranken eller deler av skranken nedsenket (0,8 m)?

 

 

Er det stol med armlener ved skranke?

 

 

Er det teleslynge, og er det merket med skilt at teleslynge finnes?

 

 

Dersom det er teleslynge – fungerer denne?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

Kan kølappautomat betjenes fra sittende stilling (0,9 - 1,1 m over gulv)?

 

 

 

Heiser

Heis

 Sjekket

Merknader 

Er det et oppmerksomhetsfelt i gulvet foran heisdør?(Anbefales i hele dørens bredde).

 

 

Har heisdør fri bredde på minst 90 cm?

 

 

Har heisdør kontrastfarge til vegg?

 

 

Er gulvbelegg sklisikkert?

 

 

Kan betjeningspanel/tilkallingsknapper i og utenfor heis nås fra sittende stilling (0,9m – 1,1 m over gulvet)?

 

 

Er betjeningspanel ved og i heis merket med store, tydelige tall og punktskrift eller relieff?

 

 

Er rekkverk i høyde 0,9 m?

 

 

Har heis god innvendig belysning?

 

 

 

Korridorer

Korridorer

 Sjekket

Merknader 

Er det trinnfrie kommunikasjonsveier?

 

 

Er gulvbelegg sklisikkert?

 

 

Er gulv teppefrie?

 

 

Har passsasjer tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere?

 

 

Er innredning/utstyr plassert utenfor gåområdet?

 

 

Er det snuareal for rullestol (fri gulvplass) med diameter på minst 1,5m?

 

 

Har gulv, vegger og dører kontraster som gjør det lett å orientere seg og finne frem?

 

 

Er det stol med armlener i lange korridorer?

 

 

Er belysningen god?

 

 

Er vinduer utstyrt med solskjerming?

 

 

Er det ledelinjer som fører fram til møterom?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

 

Dører

Dører

Sjekket

Merknader

Er dører uten terskler? (Terskler må ikke være høyere enn 2,5 cm og skal skrås eller avrundes)

 

 

Har dører fri bredde på minst 90 cm?

 

 

Dersom dører ikke har terskler, finnes det markeringer i gulv som signaliserer overgangen til nytt rom?

 

 

Kan automatiske døråpnere eller kortlesere nås fra sittende stilling (0,8 – 1,1 m over gulv)?

 

 

Har automatiske døråpnere eller kortlesere kontrastfarge i forhold til bakgrunn?

 

 

Er store glassfelt i dører tydelig merket? (Merkes i to høyder 0,9m og 1,5m over gulv).

 

 

Har dører eller dørkarmer kontrastfarger?

 

 

 

Møterom og innredning

Møterom og innredning

Sjekket

Merknader

Er det trinnfri atkomst fra inngang til møterom?

 

 

Er gulvbelegg sklisikkert?

 

 

Er gulv teppefrie?

 

 

Er nivåforskjeller i gulv (trinn) markert?

 

 

Har passasjer tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere?

 

 

Er innredning/utstyr plassert utenfor gåområdet?

 

 

Er belysningen god?

 

 

Er glassvegger og andre utsatte områder som innebærer kollisjonsfare (søyler, utspring, nivåforskjeller), tydelig merket? 
Glassvegg bør merkes 0,9m og1,5m over gulv.

 

 

Er vinduer utstyrt med solskjerming?

 

 

Har fast innredning og utstyr kontrastfarger i forhold til omgivelser?

 

 

Er det god akustikk (lite etterklang)?

 

 

Finnes det noen stoler med armlener?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

 

Talerstol

Talerstol

 Sjekket

Merknader 

Er det trinnfri atkomst til talerstol?

 

 

Kan talerstol brukes av både stående og sittende personer?

 

 

Er det god belysning på den som snakker?

 

 

 

Teknisk utstyr

Teknisk utstyr

 Sjekket

Merknader 

Er det  teleslynge eller IR- anlegg  (lydoverføring via infrarødt lys)?

 

 

Dersom det er teleslynge, er det merket med skilt at teleslyngeanlegg finnes?

 

 

Hvis det ikke er installert teleslynge, er bærbart teleslyngeanlegg tilgjengelig?

 

 

Finnes det høyttaleranlegg?

 

 

Er det mikrofon for alle som skal snakke?

 

 

Er brukerveiledning om teknisk utstyr lett tilgjengelig og enkel å forstå for de som skal benytte lokalet?

 

 

Er det tilgang på strømuttak for skrivetolker (PC) der de skal sitte?

 

 

 

Garderobe

Garderobe

 Sjekket

Merknader 

Er det trinnfri atkomst til garderobe?

 

 

Har selvbetjent garderobe opphengingsmulighetene i to høyder (sitte- og ståhøyde)?

 

 

Kan speil brukes i sittende og stående stilling?

 

 

Er det snuareal for rullestol (fri gulvplass) med diameter på minst 1,5 m?  

 

 

 

Toalett

Toalett

 Sjekket

Merknader 

Er det et handikaptoalett som er åpent (ikke avstengt)?

 

 

Er handikaptoalettet i rimelig nærhet til møterom?

 

 

Er strekningen fra møterom til handikaptoalett trinnfri?

 

 

Er handikaptoalett tydelig skiltet og merket med symbol?

 

 

Er det snuareal for rullestol (fri gulvplass) med diameter på minst 1,5m foran toalett?
Er det minst 0,9m fri gulvplass på hver side av toalett, og frie passasjebredder på minst 0,9m?

 

 

Er det bøyle på innsiden av dør?

 

 

Er det nedfellbare armstøtter på begge sider av toalettskålen?

 

 

Kan man komme inn under servant med knærne fra rullestol?

 

 

Er det kontrastfarge mellom wc/servant og vegg?

 

 

Er det god belysning?

 

 

 

Sikkerhet 

Sikkerhet ved rømning

 Sjekket

Merknader 

Er nødutganger tydelig merket?

 

 

Kan bevegelseshemmede benytte nødutganger?

 

 

Er det rutiner for varsling av brann som tar hensyn til at det kan være personer med syn-, hørsel- eller bevegelseshemning i bygningen?

 

 

Er det utarbeidet planer for evakuering av personer med funksjonsnedsettelser (syn-, hørsel- eller bevegelseshemning)?

 

 

 

Servering 

Servering

SjekketMerknader
Kan matallergikere få alternativ meny?    
Er rettene på buffèt merket med innhold?    

Vanligste matallergier: nøtter, gluten, laktose, fisk/skalldyr, egg. 
NB! Vegetarianere.

 

 Overnatting

Arrangement med overnatting

SjekketMerknader
Har hotellet rom og bad med tilstrekkelig størrelse for rullestolbrukere?    
Har hotellet rom for allergikere (røykfritt, uten tepper osv.)?    
Har hotellet rom for synshemmede med førerhund?    
Er rømningsveier godt nok merket for svaksynte og bevegelseshemmede?    
Har hotellet rom for hørselshemmede hvor røykvarslere og telefon er koblet til vibrator?    

Publisert 10. april 2015
Oppdatert 01. februar 2017