Sikkerhet ved rømning

 Sjekket

Merknader 

Er nødutganger tydelig merket?

 

 

Kan bevegelseshemmede benytte nødutganger?

 

 

Er det rutiner for varsling av brann som tar hensyn til at det kan være personer med syn-, hørsel- eller bevegelseshemning i bygningen?

 

 

Er det utarbeidet planer for evakuering av personer med funksjonsnedsettelser (syn-, hørsel- eller bevegelseshemning)?

 

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017