Parkering

Parkering

 Sjekket

Merknader 

Finnes det parkeringsplass(er) for bevegelseshemmede i nærheten av hovedinngang (maks 25 m?)

 

 

Har parkeringsplassen(e) for bevegelseshemmede (minimumsmålene, bredde 4,5 m og lengde 6,0 m)?

 

 

I parkeringshus er det viktig med reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede, tilstrekkelig takhøyde og porthøyde, automatiske døråpnere, god allmennbelysning, trinnfri inn- og utgang, og ikke for bratte ramper (bakker).

 

 

 

Kollektivtrafikk 

Kollektivtransport

 Sjekket

Merknader 

Er beliggenheten god i forhold til offentlig transport?

 

 

 

Ankomstvei 

Ankomstvei til arrangementsted

 Sjekket

 Merknader

Er veien trinnfri?

 

 

Har veien jevnt og fast underlag?

 

 

Er veien bratt? (maksimum stigning på 1:15?)

 

 

Har veien god belysning?

 

 

Finnes det sammenhengende rekkverk, kantsteinrekke eller ledelinje helt frem til inngangsdør?

 

 

Er veien fri for hinder og utstikkende skilt?

 

 

Holdes veien fri for snø og er den strødd?

 

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017