Møterom og innredning

Møterom og innredning

Sjekket

Merknader

Er det trinnfri atkomst fra inngang til møterom?

 

 

Er gulvbelegg sklisikkert?

 

 

Er gulv teppefrie?

 

 

Er nivåforskjeller i gulv (trinn) markert?

 

 

Har passasjer tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere?

 

 

Er innredning/utstyr plassert utenfor gåområdet?

 

 

Er belysningen god?

 

 

Er glassvegger og andre utsatte områder som innebærer kollisjonsfare (søyler, utspring, nivåforskjeller), tydelig merket? 
Glassvegg bør merkes 0,9m og1,5m over gulv.

 

 

Er vinduer utstyrt med solskjerming?

 

 

Har fast innredning og utstyr kontrastfarger i forhold til omgivelser?

 

 

Er det god akustikk (lite etterklang)?

 

 

Finnes det noen stoler med armlener?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

 

Talerstol

Talerstol

 Sjekket

Merknader 

Er det trinnfri atkomst til talerstol?

 

 

Kan talerstol brukes av både stående og sittende personer?

 

 

Er det god belysning på den som snakker?

 

 

 

Teknisk utstyr

Teknisk utstyr

 Sjekket

Merknader 

Er det  teleslynge eller IR- anlegg  (lydoverføring via infrarødt lys)?

 

 

Dersom det er teleslynge, er det merket med skilt at teleslyngeanlegg finnes?

 

 

Hvis det ikke er installert teleslynge, er bærbart teleslyngeanlegg tilgjengelig?

 

 

Finnes det høyttaleranlegg?

 

 

Er det mikrofon for alle som skal snakke?

 

 

Er brukerveiledning om teknisk utstyr lett tilgjengelig og enkel å forstå for de som skal benytte lokalet?

 

 

Er det tilgang på strømuttak for skrivetolker (PC) der de skal sitte?

 

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 27. juni 2019