Heiser

Heis

 Sjekket

Merknader 

Er det et oppmerksomhetsfelt i gulvet foran heisdør?(Anbefales i hele dørens bredde).

 

 

Har heisdør fri bredde på minst 90 cm?

 

 

Har heisdør kontrastfarge til vegg?

 

 

Er gulvbelegg sklisikkert?

 

 

Kan betjeningspanel/tilkallingsknapper i og utenfor heis nås fra sittende stilling (0,9m – 1,1 m over gulvet)?

 

 

Er betjeningspanel ved og i heis merket med store, tydelige tall og punktskrift eller relieff?

 

 

Er rekkverk i høyde 0,9 m?

 

 

Har heis god innvendig belysning?

 

 

 

Korridorer

Korridorer

 Sjekket

Merknader 

Er det trinnfrie kommunikasjonsveier?

 

 

Er gulvbelegg sklisikkert?

 

 

Er gulv teppefrie?

 

 

Har passsasjer tilstrekkelig bredde for rullestolbrukere?

 

 

Er innredning/utstyr plassert utenfor gåområdet?

 

 

Er det snuareal for rullestol (fri gulvplass) med diameter på minst 1,5m?

 

 

Har gulv, vegger og dører kontraster som gjør det lett å orientere seg og finne frem?

 

 

Er det stol med armlener i lange korridorer?

 

 

Er belysningen god?

 

 

Er vinduer utstyrt med solskjerming?

 

 

Er det ledelinjer som fører fram til møterom?

 

 

Er det fritt for allergifremkallende eller duftsterke planter/blomster?

 

 

 

Dører

Dører

Sjekket

Merknader

Er dører uten terskler? (Terskler må ikke være høyere enn 2,5 cm og skal skrås eller avrundes)

 

 

Har dører fri bredde på minst 90 cm?

 

 

Dersom dører ikke har terskler, finnes det markeringer i gulv som signaliserer overgangen til nytt rom?

 

 

Kan automatiske døråpnere eller kortlesere nås fra sittende stilling (0,8 – 1,1 m over gulv)?

 

 

Har automatiske døråpnere eller kortlesere kontrastfarge i forhold til bakgrunn?

 

 

Er store glassfelt i dører tydelig merket? (Merkes i to høyder 0,9m og 1,5m over gulv).

 

 

Har dører eller dørkarmer kontrastfarger?

 

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017