Garderobe

Garderobe

 Sjekket

Merknader 

Er det trinnfri atkomst til garderobe?

 

 

Har selvbetjent garderobe opphengingsmulighetene i to høyder (sitte- og ståhøyde)?

 

 

Kan speil brukes i sittende og stående stilling?

 

 

Er det snuareal for rullestol (fri gulvplass) med diameter på minst 1,5 m?  

 

 

 

Toalett

Toalett

 Sjekket

Merknader 

Er det et handikaptoalett som er åpent (ikke avstengt)?

 

 

Er handikaptoalettet i rimelig nærhet til møterom?

 

 

Er strekningen fra møterom til handikaptoalett trinnfri?

 

 

Er handikaptoalett tydelig skiltet og merket med symbol?

 

 

Er det snuareal for rullestol (fri gulvplass) med diameter på minst 1,5m foran toalett?
Er det minst 0,9m fri gulvplass på hver side av toalett, og frie passasjebredder på minst 0,9m?

 

 

Er det bøyle på innsiden av dør?

 

 

Er det nedfellbare armstøtter på begge sider av toalettskålen?

 

 

Kan man komme inn under servant med knærne fra rullestol?

 

 

Er det kontrastfarge mellom wc/servant og vegg?

 

 

Er det god belysning?

 

 

 

Publisert 25. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017