Sjekklisten skal være et praktisk redskap. Bruke hele, eller velg ut elementer som er spesielt viktig for ditt arrangement.

Ofte må man gjøre noen valg av hva som er viktigst, hva som er oppnåelig eller hva som er akseptabelt i den gitte situasjonen. Veifinning og skilting er spesielt viktig for synshemmede, og den fysiske tilgjengeligheten er spesielt viktig for deltakere med nedsatt beveglighet.

Vi anbefaler å ta en befaring av alle rom som skal benyttes ved arrangementet. Ta gjerne med målebånd eller tommestokk!

Jo flere punkter du kan innfri totalt sett, desto nærmere vil du komme målet om en universell løsning som ivaretar alle.

Publisert 11. mars 2015
Oppdatert 01. februar 2017