I de fleste forsamlinger vil det være en eller flere med funksjonsnedsettelser. Bevissthet om og tilrettelegging for enkelte personer vil som regel komme alle deltakerne til gode. Her følger noen råd om hva som kan gjøres for at flere tilhørere skal få et større utbytte av foredrag og innlegg. Dette kan du sende til foredragsholderne i forkant av arrangementet.

Utforming av presentasjoner

Alle presentasjoner bør være lettleste, lettforståelige og intuitive. Oppsettet skal være en hjelp til å forstå budskaper. Følgende anbefales:

 • Minste skriftstørrelse i tekst bør være 24 punkt og i overskrift 32 punkt.
 • Bruk skrifttyper uten seriffer (Arial, Verdana, Helvetica).
 • Bruk stilsett (innebygde overskrifter, lister og andre tekstformater).
 • Blokkbokstaver, kursiv og understreking gir dårligere lesbarhet.
 • Skriv korte setninger og bruk punktmarkeringer; maks fire/fem pr. bilde/lysark.
 • Ha gode kontraster, for eksempel mørk tekst (sort, blå, grønn) på lys bakgrunn (hvit eller svakt farget). Negativ tekst (lys tekst på mørk bakgrunn) kan gi dårlig lesbarhet hvis streken er for tynn.
 • Skriv aldri tekst på mønstret bakgrunn, oppå bilder eller grafiske elementer. Det gir dårlig lesbarhet.
 • Grafiske elementer og bilder bør minst fylle halve bildet. Maks to grafiske elementer pr. bilde/lysark.
 • Lag presentasjoner som har god lesbarhet også når de skrives ut / kopieres. 
  Obs, - lag ikke utskrifter med for mange bilder/lysark pr. side.
 • Velg effekter med forsiktighet og omhu.

Skrivetolker må ha manus i forkant. Det er en fordel om også tegnspråktolker har tilgang til manuskriptet før innlegget holdes.

Å holde en presentasjon

 • Snakk tydelig og ikke for fort. Vær spesielt oppmerksom når det brukes tolk.
 • Ha ansiktet vendt mot publikum.
 • Benytt mikrofon – også når det er relativt få deltakere – for noen kan være avhengige av teleslyngeanlegg eller FM-utstyr.
 • Uttrykk deg slik at budskapet er lett å forstå når det tolkes, uten forklaring eller bearbeidelse fra tolkens side.
 • Ofte kan det være nødvendig å gjenta spørsmål som stilles av publikum.
 • Bilder, diagram og lignende som vises, bør beskrives muntlig.
 • Alt skriftlig bør leses opp, både fra lysbilder, tavle og flip-over, og det er viktig at du beskriver det du evt. peker på. Unngå ord som "her", "der", "slik" og "sånn" uten å beskrive det nærmere.
 • Vær oppmerksom på at gode lysforhold letter munnavlesing. Plasser deg i forhold til belysningen, og unngå å stå mot vindu (motlys).
 • Videoer som vises bør ideelt sett være tekstet. Innholdet bør også forklares/refereres muntlig.
 • Vil enkeltpersoner som måtte ha behov for det, få lov til å gjøre opptak av innlegget?
Publisert 10. april 2015
Oppdatert 01. februar 2017