Ta gjerne kontakt med oss!

 

Portrett av Anna Bjørshol
Anna Bjørshol, avdelingsdirektør

Avdeling for likestilling og universell utforming

Tlf. 466 15 153
E-post: anna.bjorshol@bufdir.no  

 

 

Torunn Berg
Torunn Berg, rådgivar (permisjon)

Arbeidsområde: Universell utforming i kommunen, veikart for universell utforming, tilskot
Tlf. 466 18 039
E-post: torunn.berg@bufdir.no 

 

  

Ingeborg Bjark, portrett

Ingeborg Bjark, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Juridiske problemstillingar knytt til universell utforming
Tlf. 466 19 839
E-post: ingeborg.bjark@bufdir.no

 

 

Anders Erisken, portrett

Anders Eriksen, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av kollektivtransport, nettverk for universell utforming i kollektivtransport, oppfølgjng av råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Tlf. 466 19 812
E-post: anders.eriksen@bufdir.no   

 

 

Karianne Rygh Hjortdahl, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming i planarbeid, tilskot, oppfølging av Fylkesmannen sitt arbeid innan universell utforming
Tlf. 466 17 848
E-post: Karianne.RyghHjortdahl@bufdir.no 

  

 

Portrett Inger Marie Hølmebakk

Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av bygg og uteområde
Tlf. 994 43 675
E-post: Inger-Marie.Holmebakk@bufdir.no

 

Tone Alexandra Larsen, portrett
Tone Alexandra Larsen, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av IKT, drift av UnIKT forum, oppfølging av handlingsplan for universell utforming
Tlf. 466 14 340
E-post: tone.alexandra.larsen@bufdir.no

 

  

Katrine Røren, portrett

Katrine Røren, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Indikatorar universell utforming
Tlf. 466 17 907
E-post: katrine.roren@bufdir.no