Tall og statistikk

46 %

av personer med nedsatt funksjonsevne mener transport er en utfordring i hverdagslivet.