Nedenfor finner du kontaktinformasjon på saksbehandlere og fagansvarlige for de forskjellige tilskuddsordningene Bufdir forvalter.

 

Barnefattigdom

Barn og ungdom 

Barnevern 

 • Organisasjoner på barnevernområdetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
 • Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
 • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning: Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567

Familie og samliv 

 • Familie- og likestillingspolitiske tiltak (driftstilskudd og prosjekttilskudd): Astri Klev, tlf. 466 15 148
 • Samlivstiltak (lokale samlivskurs og utviklingstiltak på samlivsområdet): Astri Klev, tlf. 466 15 148

Likestilling og inkludering 

 • Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne: Heidie T. Westerblom, tlf. 466 15 788. Karoline Paulen, tlf. 466 18 784
 • Funksjonshemmedes organisasjoner: Inge Carlén, tlf. 466 19 831, Karoline Paulen, tlf. 466 18 784
 • LHBTI - bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner: Carl F. Gjerdrum, tlf. 466 15 146
 • Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Karoline Paulen, tlf. 466 18 784, Inge Carlén, tlf. 466 19 831
 • Universell utforming - tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon: Haakon Aspelund, tlf. 466 19 835

Vold

 • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep (ny ordning f.o.m. 2017): Astri Klev, tlf. 466 15 148
 • Incestsentrene, voldtektssentrene og incesttelefonenKnut Aase, tlf. 466 15 149
 • Tiltak for voldsutsatte barn (driftstilskudd og aktivitetstilskudd) (utgått f.o.m. 2017)Astri Klev, tlf. 466 15 148
 • Tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (driftstilskudd og aktivitetstilskudd) (utgått f.o.m. 2017)Astri Klev, tlf. 466 15 148
 • Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: Knut Aase, tlf. 466 15 149
Publisert 11. mars 2015.
Oppdatert 08. februar 2018.