Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika

Tall og statistikk 

Avhengig av spørsmålsstillingen får vi mellom 1,2 % og 10 % homofile, lesbiske og bifile i Norge

Holdninger til lhbt-personer har blitt mer positive

Skeive har dårligere livskvalitet enn den generelle befolkningen

Hvor mange er lhbtiq?

Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange i Norge som er lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn eller queer.

Holdninger til lhbtiq-personer

Folk er mindre negative til lhbtiq-personer nå enn for 10 år siden. Det er regionale forskjeller i holdninger, og menns holdninger er mer negative enn kvinners.

Helse og livskvalitet

De fleste lesbiske, homofile og bifile opplever å ha god helse, men andelen med dårligere psykisk helse er betydelig større enn blant heterofile.

Arbeidsliv

Forskning antyder at negativ atferd og kommentarer rettet mot lhb-personer er relativt utbredt i arbeidslivet.

Familie, foreldreskap og barn

Flere lhbtiq-personer bor sammen eller har barn, men vi har lite kunnskap om lhbtiq-personers opplevelse av familieliv og foreldreskap.

Flere minoritetstilhørigheter

Tall, statistikk og forskning fra Norge om lhbtiq-personer knyttet til asyl og innvandring, nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn.

Fritid og deltakelse

Det er liten forskjell mellom lesbiske, homofile og bifile og heterofile når det gjelder deltakelse og fritidsaktiviteter. 

Skole og utdanning

«Homo» er et vanlig skjellsord i skolen. Mobbing gjør det vanskeligere for lhbtiq-personer å være åpne om sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Hatkriminalitet og diskriminering

Det finnes lite forskning som avdekker det faktiske omfanget av hatkriminalitet og diskriminering, og vi antar at det er store mørketall.

Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

I Norge blir 1 av 200 barn født med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Feltet preges av et spenn mellom medisinske og menneskerettslige perspektiver.