Prosjektnavn (grunnmodell for hjelpetiltak i tjenesten)

Hjelpetiltak til barn, ungdom og familier er noe av det viktigste vi jobber med i barnevernet. Forskning og tilsyn viser forbedringspotensiale på flere fronter. Et nytt utviklingsarbeid er nå igang med å lage en modell for hvordan barnevernstjenester kan styrke sin kjernevirksomhet – i hele landet.

Følg med på disse sidene for spennende fagstoff fra prosessen og bidra i utviklingen med innspill fra din arbeidshverdag!