Saksbehandling - bistand til kontaktperson/ barneverntjenesten

Det digitale akuttverktøyet skal brukes i situasjoner hvor barneverntjenesten har besluttet å hasteflytte barn. Det forutsettes at barnevernstjenesten har gjort en grundig vurdering av beslutningen i forkant.