Tid:
03 desember 2019 09:00 - 12:30
Sted:
Thon Hotel Opera

Demokratisk deltakelse og deltakelse i kultur og fritid for mennesker med funksjonsnedsettelse – hvordan får vi det til?

Demokratisk deltakelse og deltakelse i kultur og fritid er viktig for både samfunnet og for den enkelte. For den enkelte skaper det å delta og det å være inkludert, både mestring og gode vennskap. I tillegg kan det bidra til å skape innflytelse og deltakelse på flere andre arenaer i samfunnet.

Vi vet samtidig at mange barn og unge med funksjonsnedsettelser i mindre grad enn andre deltar. Hvordan kan vi få flere personer med funksjonsnedsettelser til å delta og hvordan kan vi inkludere på en god måte? Dette er viktige tema som vi ønsker å belyse på årets markering av FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelser.

Bufdir er arrangør av konferansen og har samarbeidet med Unge Funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Se opptak av arrangementet på Kultur- og likestillingsdepartementets sider.

Foreløpig program

09.00 – 09.05 Velkommen, ved Mari Trommald, Direktør i Bufdir

09:05 - 09:25 Åpning av markeringen. Presentasjon av ny handlingsplan på funksjonshemmetområdet og arbeidet videre
Politisk ledelse i Kulturdepartementet

09:25 – 09:35 Gjennomgang av program og praktiske opplysninger
Konferansier Sebastian Tjørstad  

09:35 – 09:45 Hvordan jobber Bufdir med CRPD?
Anna Bjørshol, Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

09:45 - 09:50 Film som åpner kampanjen om CRPD

09.50 – 10.00 Kulturelt innslag
Vokalist Mia Larsen Sveberg 

10-00 – 10.15 Pause 

10:15 – 10:30 Tilgjengelige kulturarrangementer 
Berit Vordal, Prosjektleder i Norske konsertarrangører 

10:30 – 10:50 FFO presenterer rapport om deltakelse blant unge med nedsatt funksjonsevne
Eva Buschmann. Styreleder i FFO

10:50 – 11.25 Hvordan jobber Norges idrettsforbund med å inkludere barn og unge med nedsatt funksjonsevne i idretten? Hva er viktig for å inkludere flere barn og unge med nedsatt funksjonsevne i idretten?
Håvard Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund, i samtale med idrettsutøvere og trenere med funksjonsnedsettelse

11:25 --11:30 Avslutning
Anna Bjørshol, Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

11.30 – 12.30 Lunsj