Tid:
19 juni 2020 12:00 - 13:30

Bufdir inviterer til lansering av rapporten Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse. Rapporten er laget på oppdrag fra Bufdir. 

Med utgangspunkt i et bredt empirisk materiale drøfter rapporten barrierer for at menn skal søke seg til helse- og omsorgssektoren, og foreslår en rekke tiltak. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant elever i ungdomsskolen og videregående skole, intervjuer med studieveiledere og studieledere, mannlige sykepleierstudenter og gruppeintervjuer med mannlige studenter som ikke studerer disse fagene.  

Program:

  • Velkommen v/ Bufdir
  • Innledning v/Gunhild Berge Stang, statssekretær i Kulturdepartementet 
  • Presentasjon av rapporten v/Henrik Skaug Sætra, Proba Samfunnsanalyse
  • Kommentar v/Anders J.W. Andersen, dekan ved fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder 
  • Kommentar v/Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund 
  • Kommentar v/Eli Sogn Iversen, prosjektleder helsefag i KS og leder for det faglige rådet for helse- og oppvekstfag 
  • Kommentar v/Jo Stuve, sykepleier ved Nordlandsykehuset i Vesterålen, avtroppende styremedlem i NSF student.
  • Avslutning v/Bufdir

Påmelding

Arrangementet foregår digitalt på Teams. Du må ikke selv ha bruker på Teams for å kunne delta (se beskrivelse lenger ned)Invitasjonen sendes ut bredt, og du må gjerne videresende. 

For å delta på lanseringen sender du en påmelding til Elin.grotnes@bufdir.no innen 15. juni. 

Alle som melder seg på vil motta en e-post med lenke til seminaret. Vi åpner møtet 15 minutter før, slik at de som ønsker kan logge seg på og teste at det fungerer.

Hvorfor dette seminaret?  

At kvinner og menn tar utdanninger og arbeider i yrker som i svært stor grad er kjønnsdelte anses som en av de store gjenstående likestillingsutfordringene i Norge. Et kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked har blant annet betydning for lønn, arbeidsforhold, og for hvilke valg som oppleves som reelle for den enkelte. I helse- og omsorgssektoren har jevnere kjønnsbalanse spesielt betydning for at vi alle, ulike brukere av tjenestene, skal kunne møte et større mangfold av mennesker som i større grad speiler befolkningen.  

På tross av tiltak og innsats over flere år, går utviklingen når det gjelder rekruttering av menn til sektoren sakte. Med dette seminaret håper vi å kunne ta opp diskusjonen om tiltak og forhåpentligvis bidra til at arbeidet med å rekruttere menn til sektoren intensiveres.  

Velkommen!