Tid:
15 august 2019 08:30 - 10:00
Sted:
Arendal
Adresse:
Clarion Tyholmen hotell, sal B

Hvordan kan vi sikre inkluderende og rettferdig utdanning for alle?

Med arrangementet Er skolen for alle? ønsker Bufdir å rette søkelyset mot hvordan likestilling og inkludering blir ivaretatt i skolen.

Program

Hva sier ungdommen?

Innlegg av representanter for Agenda X (Antirasistisk senter), Unge funksjonshemmede og Skeiv ungdom.

Hvordan får vi til likestilling og inkludering i skolen?

Samtaler om dilemmaer og muligheter, ledet av Siri Lill Mannes. Deltakere er:
- Mari Trommald, direktør Bufdir
- Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
- Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet
- Karoline Løvall, Jenter og teknologi (NHO og NITO)
- Olaug Nilssen, forfatter
- Sadia Jabeen Iqbal, Norges Handicapforbunds Ungdom

Enkel frokostservering. 

Påmelding

Ingen påmelding er nødvendig.

Informasjon om arrangementet på arendalsuka.no