Foredragsholdere

Bjørn Soknes
Bjørn Soknes er i dag førstestatsadvokat i Trondheim, og har vært det siden 2008. Han har tidligere arbeidet som Statsadvokat i Oslo 1992 – 2003, I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2003 – 2008. Soknes har vært/er leder/nestleder for flere utvalg blant annet «Fra ord til Handling» vedrørende bekjempelse av voldtekt – NOU 2008:4. Han har holdt en lang rekke foredrag vedrørende varslingsplikt/handlingsplikt. Soknes er for tiden utvalgsmedlem i «Partnerdrapsutvalget», som er nedsatt av Regjeringen.

 

Svein Øverland
Svein Øverland er psykolog med spesialitet innen både barne og ungdomspsykologi og rettspsykolog. Han er sjef for Seksjon for rettspsykiatriske funksjoner ved Avdeling Brøset, St. Olavs hospital og rådgiver for Politiet og Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel. Han har gitt ut to bøker og flere artikler.

 

Susan Hart
Susan Hart er cand. psych., PhD, spesialist og veileder i barnepsykologi og spesialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstendig psykolog og har i tidens løp veiledet PPR kontorer, saksbehandlere i barne- og familieavdelinger, behandlingsinstitusjoner, skoletilbud for barn med følelsesmessige vanskeligheter, amtets spesialskoler, familiepleiekonsulenter, fosterfamilier osv. I dag består hennes arbeid hovedsakelig av foredrags- og kursvirksomhet i Danmark og Norge samt gruppeveiledning av psykologer og andre faggrupper. Hart holder etterutdannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi flere steder i Europa og er forfatter til en lang rekke bøker i emnet Neuroaffektiv utviklingspsykologi (integrasjon af hjerneforskning og utviklingspsykologi), som er oversatt til flere språk. Se mere på www.neuroaffect.dk.

 

Arne K. Myhre
Arne K. Myhre er barnelege dr. med. og arbeider som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital og Barnehuset i Trondheim. Han har ansvar for feltet sosialpediatri som bl.a. handler om helsehjelp til og rettsmedisinske undersøkelser av barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Myhre tok medisinsk doktorgrad i 2004 på et tema knyttet til medisinsk diagnostikk ved mistanke om seksuelle overgrep. Han har en bistilling som førsteamanuensis ved NTNU og er nestleder i Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Den rettsmedisinske kommisjon.

 

Hanne Cecilie Braarud
Hanne Cecilie Braarud jobber som fagleder og spesialpsykolog i spisskompetansemiljø for sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt. Braarud tok Dr.psychol. graden i 2007 og har siden den gang jobbet med forskning innenfor spedbarnspsykologi, utviklingspsykologi, og sped- og småbarn i risiko. Hun har jobbet med fagutvikling i forhold til utviklingstraumer, og i tillegg har hun lang erfaring innenfor undervisning og som foredragsholder for ulike tjenester.

 

Per Einar Binder
Per-Einar Binder er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han forsker blant annet på mindfulness- og medfølelsesbaserte intervensjoner, endringsprosesser i psykoterapi og personlig identitet. Han har skrevet flere fagbøker og kom nylig ut med boken "Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet", og har tidligere også skrevet en bok om selvmedfølelse for et mer allment publikum "Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser i det ufullkomne livet".

Publisert 08. april 2019.
Oppdatert 09. april 2019.