Frokostseminar: Skoleresultater for barn og unge i barnevernet - ny statistikk

Tid:
26 januar 2017 08:00 - 09:30
Sted:
Litteraturhuset i Oslo
Adresse:
Wergelandsveien 29

For første gang har Bufdir sammenstilt statistikk fra barnevern og skole. Statistikken viser at mange har store utfordringer på skolen. Sammenlignet med jevnaldrende har de langt svakere skoleresultater og høyere risiko for frafall fra videregående opplæring. Hva skal til for at flere får mulighet til å lykkes i skolen?

Sammen med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til frokostseminar 26. januar kl. 08:00 på Litteraturhuset i Oslo.

Mari Trommald (Bufdir) og Hege Nilssen (Udir) presenterer og kommenterer statistikken. Ivar Frønes fra Atferdssenteret vil snakke om barnevern i kompetansesamfunnet og Ingrid Lund fra Universitetet i Agder om tidlig innsats. Voksne for Barn kommer sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn for å dele sine erfaringer.

Frokost serveres fra kl 07:30.

Påmelding

Meld deg på frokostseminaret.

Frokostseminaret er gratis.

Har du ikke mulighet til å delta? Seminaret vil bli streamet på bufdir.no fra kl 08:00.

Kontakt

Janne Hauge, seniorrådgiver, avdeling for kvalitet i barneverntiltak, 466 16 881
Trine Staer, seniorrådgiver, avdeling for kvalitet i barneverntiltak, 466 17 394

Pressekontakt: Anne Charlotte Fischer, kommunikasjonsrådgiver, 466 15 062

Publisert 11. januar 2017.
Oppdatert 12. januar 2017.