Tid:
07 februar 2017 11:00 - 08 februar 2017 15:45
Sted:
Thon Hotel Bristol, Oslo

Deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å forsørge seg selv er en forutsetning for likestilling. Likestilling i arbeidslivet er en egen satsing i det norske formannskapsåret. Norge arrangerer en større, nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet.

På konferansen deltar partene i arbeidslivet, næringslivet, fagsentre og akademia, sivilsamfunn, embetsverk og politikere for å diskutere likestilling i arbeidslivet:

  • Hvordan kommer vi i mål med likestilling i arbeidslivet?
  • Er likestilling i arbeidslivet et lederansvar?
  • Hvordan styrke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet?
  • Hvordan kan vi bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg?
  • Hvordan kan vi bidra til økt likestilling i arbeidslivet internasjonalt?

Se program og meld deg på konferansen på nettsidene til Likestilt Norden 2017.

Publisert 02. januar 2017.
Oppdatert 02. januar 2017.