Tid:
28 mai 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Thon hotel Opera, Prøvesalen
Adresse:
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Tirsdag 28. mai 2019 arrangerer vi nytt møte i UnIKT forum.
Arrangementet er gratis, og åpent for alle som er interessert, så lenge det er plass i salen.

Møtet er nå fulltegnet.
Send en epost til tone.alexandra.larsen@bufdir.no hvis du ønsker å få en plass ved eventuelle avmeldinger.  
 

Les mer om UnIKT forum

Foreløpig program

10:00 Velkommen

10:15 Hvordan fungerer oppmerksomheten hos mennesker? Hvordan oppfatter og prosesserer vi ny informasjon, og hva har det å si for hvordan vi lager gode brukeropplevelse?

Chris oppsummerer noen funn fra kognitiv psykologi som det er bra å ha i minnet når vi skal lage universelt utformede tjenester.
Chris Atherton, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

10:30 Befaring og selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater

Difi jobber med å utvikle en selvdeklareringsløsning for å effektivisere tilsyn med selvbetjeningsautomater. Løsningen utformes på en brukervennlig måte som informerer og gir veiledning om kravene, samtidig som virksomheten tester sin egen løsning. Dette vil øke kjennskapen til og etterlevelsen av regelverket.
Thea Handal Sneve, Difi

11:00 Universell utforming av digitale verktøy for innbyggerdialog

Prosjektet har gransket digitale verktøy for innbyggerdialog for å øke kunnskapen om hvordan disse verktøyene fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan de kan gjøres tilgjengelige for alle.
Susanna Laurin, Funka

11:30 Lunsj

12.30 422 ulike universelle utforminger?

Karde har kartlagt metoder og verktøykasser i norske kommuner gjennom spørreundersøkelse og informantintervju. Hva slags metoder benytter kommunene i dag og hva finnes av utviklingsbehov for harmoniserte metoder for uu-prosjekter innen kommuners ulike forvaltningsområder?
Riitta Hellman, Karde

13.00 Analyse av avkastning på investeringer i universelt utformede IKT-løsninger

Målet med prosjektet er å vise sammenhengene mellom investeringer (kostnader og oppnådd universell utforming) og avkastning (opplevd brukeropplevelse) fra et data- og økonomi-perspektiv.
Kristin Fuglerud, Norsk Regnesentral

13.20 Universell utforming av digitale læremidler

Standard Norge har en uu-gruppe for læringsressurser, med mål om at alle forlag/innholdsaktører skal dele nok informasjon med hverandre, og få en mest mulig lik praksis rundt produksjon av forskjellige typer læremidler.
Yngvar Nordberg, Tv2 Skole

13.40 Å gjøre digitale læremidler i høyere utdanning universelt utformet – holdninger blant lærere innen data- og ingeniørfag

Forskere på OsloMet – storbyuniversitetet, har intervjuet 35 lærere innen data- og ingeniørfag på fire universiteter i Norge og Polen. Fokus var holdninger til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for studenter, og om hva de gjør for å gjøre egne digitale læremidler universelt utformet.
Weiqin Chen, Norun C. Sanderson og Siri Kessel, OsloMet

14:15 Prioritizing Accessibility

Regardless of whether we are willing to actively prioritize accessibility goals and issues, reality forces our hand. How do we take control of the process and decide which accessibility issues to remediate first?
Foredraget vil holdes på engelsk.
Sarah Brodwall, Direktorat for eHelse

15:00 Avslutning og vel hjem

Møtet er nå fulltegnet. 
Send en epost til tone.alexandra.larsen@bufdir.no hvis du ønsker å få en plass ved eventuelle avmeldinger.