Konferanser og seminarer

Dato Tittel Sted
01.jan Fagdag om likestilling 19. september Bufdirs lokaler i Oslo
28.apr Lansering av rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
03.mai Rapportlansering: Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier Holbergs Terrasse kurs - og konferansesenter, auditoriet, 1. etg.
08.mai Universell utforming i kollektivtransport – fokus Vestlandet Scandic Ørnen hotell, Bergen
21.jun Nordisk konferanse om hatefulle ytringer Sola Strand hotell
30.okt Barne- og ungdomskonferansen 2017 Bodø
Publisert 12. desember 2014.
Oppdatert 19. april 2017.