Konferanser og seminarer

Dato Tittel Sted
30. - 31. oktober 2017 Barne- og ungdomskonferansen 2017 Bodø
30.mar Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss? Det norske teatret, Oslo
08.mai Universell utforming i kollektivtransport – fokus Vestlandet Scandic Ørnen hotell, Bergen
21.jun Nordisk konferanse om hatefulle ytringer Sola Strand hotell
Publisert 12. desember 2014.
Oppdatert 20. mars 2017.