Konferanser og seminarer

Dato Tittel Sted
Tidligere arrangement, 2. desember 2016 FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 2016 Thon hotel Opera, Oslo
20.jan Lansering av kjonnslikestilling.no Holberg terrasse, Auditorium 1 (1. etg)
26.jan Frokostseminar: Skoleresultater for barn og unge i barnevernet - ny statistikk Litteraturhuset i Oslo
07.feb Framtidens arbeidsliv: nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet Thon Hotel Bristol, Oslo
30.mar Oppvekstkonferansen 2017 Det norske teatret
Publisert 12. desember 2014.
Oppdatert 14. november 2016.