Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) skal i 2020 dele ut prisen Årets Forbilde som i år deles ut for tolvte gang. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom. Vi inviterer med dette landets kommuner og organisasjoner til å foreslå kandidater til årets pris.

En egen jury vil vurdere kandidatene og avgjøre hvem som blir Årets Forbilde.

Kandidatene kan arbeide med eller gjøre en frivillig innsats på ulike felt som sosial- eller fritidsområde, innen utdanning og kvalifisering eller bistå ungdom med å komme inn på arbeidsmarkedet. Juryen ser etter ildsjeler som:

  • er gode rollemodeller
  • nyter respekt blant barn og unge
  • fremmer likestilling og motarbeider diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne og etnisitet
  • legger vekt på dialog og kontakt mellom generasjonene og viser interkulturell forståelse

Forslag til kandidater må være skriftlig og inneholde:

  1. Kandidatens navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse
  2. Beskrivelse av kandidatens arbeid. Er vedkommende ansatt i offentlig virksomhet, er det viktig at du beskriver kandidatens innsats utover vanlig arbeidstid/kandidatens frivillige innsats
  3. Begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen, ditt eget navn, postadresse, telefonnummer, og e-postadresse, samt telefonnummer til to referanser som juryen kan kontakte for å bekrefte kandidatens kvaliteter.

Forslaget bør ikke være for langt (mellom to og fire sider)

Vi ber om at denne invitasjonen videreformidles til relevante avdelinger/personer i kommunen, samt til frivillige organisasjoner. Frist for innsending av forslag er 1. september 2020 og sendes til Post@bufdir.no

Prisutdelingen

Selve prisutdelingen kan skje i lokalmiljøet med statsråden tilstede og tilpasses vinnerens arbeid. Hvis dette ikke er mulig vil det som et alternativ arrangeres prisutdeling og lunsj i Barne-, og familiedepartementet med statsråden og gjester.

Kontakt 

Kontaktperson i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet er Trine Lise Hoffmann (mobiltelefon 46615121/e-post: trine-lise.hoffmann@bufdir.no) eller

Miriam Poulsson Kramer ( mobiltelefon 90126154/ e-post: miriampoulsson.kramer@bufdir.no)

Kvinne med mobil illustrasjonsfoto Tine Poppe.jpg